La Cleda
Logo

841308 524242187621095 1615094843 o

La cleda. formatges artesans

La Cleda és una petita empresa familiar ubicada al Vallès Oriental dedicada a l'elaboració de iogurts formatges d’ovella de forma totalment artesanal.

La llet per elaborar els nostres productes artesanals ens la proporciona el nostre propi ramat de 400 ovelles, el que ens dóna la oportunitat de controlar la seva alimentació i garantir la qualitat de la seva llet. I és amb aquesta llet que obtenim uns productes de màxima qualitat i d’excel·lents propietats organolèptiques i dietètiques.


La Cleda. Formatgeria Artesana
La Cleda Formatgeria artesanal
carles buhigas 9 nau j
08420 Canovelles
Spain
Barcelona
93 8468134
J62541834

Legalitat

AVÍS LEGAL

En virtut de la normativa vigent de Protecció de Dades de caràcter personal, l' informem que les seves dades reflectides a aquesta comunicació, estan incorporades dins d'un tractament responsabilitat de la empresa mercantil La Cleda, SCP amb NIF: J62541834. La finalitat d'aquest tractament és gestionar el servei sol·licitat.

L'usuari garanteix l'autenticitat de totes aquelles dades que comuniqui a través de www.formatgeslacleda.cat i mantindrà actualitzada la informació que faciliti a LA CLEDA, SCP, de forma que respongui en tot moment a la seva situació real, essent l'únic responsable de les manifestacions falses o inexactes que realitzi, així com dels perjudicis que causi per aquesta raó a LA CLEDA, SCP o a tercers.

LA CLEDA, SCP no pot assumir cap responsabilitat derivada de l'ús incorrecte, inapropiat o il·lícit de la informació apareguda en les pàgines d'Internet de LA CLEDA, SCP

Amb els límits establerts a la llei, LA CLEDA, SCP no assumeix cap responsabilitat derivada de la falta de veracitat, integritat, actualització i precisió de les dades o informacions que contenen les seves pàgines d'Internet. Els continguts i la informació de les pàgines d'Internet de LA CLEDA, SCP estan elaborades per professionals degudament qualificats per a l'exercici de la seva professió. No obstant, els continguts i la informació no la vinculen, ni constitueixen opinions, consells o assessorament legal de qualsevol tipus, doncs només es tracta d'un servei ofert amb caràcter informatiu i divulgatiu.

Les pàgines d'Internet de LA CLEDA, SCP poden contindre enllaços (links) a altres pàgines de tercers. Per això, aquesta no podrà assumir responsabilitats pel contingut que pugui aparèixer en pàgines de tercers. Els textos, imatges, sons, animacions, software i la resta de continguts inclosos en aquest website són propietat exclusiva de LA CLEDA, SCP o els seus llicenciadors. Qualsevol acte de transmissió, distribució, cessió, reproducció, emmagatzamatge o comunicació pública total o parcial, ha de comptar amb el consentiment exprés de LA CLEDA, SCP

PROTECCIÓ DE DADES

Informació

La informació rebuda per Formatgeria La Cledaa través de la present pàgina Web serà tractada amb la màxima reserva i confidencialitat d'acord amb la normativa vigent.

Formatgeria La Cleda informa a l'usuari que les dades personals que pugui facilitar a través d'aquesta pàgina web seran tractades sota la responsabilitat de Formatgeria La Cleda amb la finalitat de gestionar els serveis proporcionats a través del present Portal d'Internet.

Formatgeria La Cleda podrà utilitzar les dades identificatives i de contacte dels usuaris per mantenir-los informats sobre les activitats, productes i serveis de Formatgeria La Cledao d'altres entitats relacionades amb Formatgeria La Cleda i que puguin resultar del seu interès. Aquestes dades també poden ser utilitzats amb una finalitat comercial, financera, de personalització, operativa i estadística, i activitats pròpies del seu objecte social, autoritzant expressament a Formatgeria La Cleda per a l'extracció, emmagatzematge de dades i estudis de mercat amb la finalitat d'adequar les seves ofertes al perfil particular de l'usuari.

En proporcionar les seves dades a través dels formularis inclosos en aquest web, vostè està donant el seu consentiment al tractament dels mateixos d'acord amb les condicions establertes en aquesta clàusula informativa.

Conservació de les dades

Les dades proporcionades es conservaran mentre no sol·liciti el cessament de l'activitat, es mantingui la relació comercial, durant els anys necessaris per complir amb les obligacions legals o fins que deixin de ser necessàries o pertinents per a la finalitat per a la qual haguessin estat recaptats o registrats .

Destinataris

Les dades no se cediran a tercers excepte en els casos en què hi hagi una obligació legal.

Drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició

Vostè pot sol·licitar en qualsevol moment l'accés a les seves dades personals, així com a la seva rectificació, oposició, cancel·lació, portabilitat i oblit per a això haurà de dirigir a Formatgeria La Cleda per correu postal a La Cleda, SCP, C/ Carles Buigas, 9-J, 08420 Canovelles, o mitjançant correu electrònic a info@formatgeslacleda.cat

Seguretat en el tractament, procés informàtic i custodia de dades

Formatgeria La Cleda declara i garanteix que manté els nivells de seguretat de protecció de dades personals d'acord amb la legislació vigent. Per això ha establert un Sistema de Gestió de la Protecció de Dades Personals per tal de tots determinar i implantar els mitjans tècnics i organitzatius al seu abast per evitar la pèrdua, mal ús, alteració, accés no autoritzat i robatori de les dades facilitades pels usuaris, sense perjudici d'informar que les mesures de seguretat a Internet no són inexpugnables.

PROPIETAT INTEL·LECTUAL

Els continguts subministrats per La Cleda, SCP estan subjectes als drets de propietat intel·lectual i industrial i són titularitat exclusiva de La Cleda, SCP o de les persones físiques o jurídiques que s'informi . Mitjançant l'adquisició d' un producte o servei , La Cleda, SCP no confereix a l'adquirent cap dret d'alteració , explotació , reproducció , distribució o comunicació pública sobre el mateix , reservant- La Cleda, SCP tots aquests drets . La cessió dels citats drets precisarà el previ consentiment per escrit per part del titular dels mateixos, de manera que el client no podrà posar a disposició de terceres persones aquests continguts.

La propietat intel·lectual s'estén , a més del contingut inclòs a La Cleda, SCP, als seus gràfics , logotips , dissenys, imatges i codis font utilitzats per a la seva programació.

La Cleda, SCP ha obtingut la Informació i els materials inclosos a la web de fonts considerades com fiables i , si bé s'han pres mesures raonables per assegurar-se que la informació continguda sigui la correcte , La Cleda, SCP no pot garantir que en tot moment i circumstància aquesta informació sigui exacta , completa , actualitzada i , conseqüentment, no ha de confiar en ella com si ho fos. La Cleda, SCP declina expressament qualsevol responsabilitat per error o omissió en la Informació continguda a les pàgines d'aquesta web.

La Cleda, SCP es reserva la facultat de modificar , suspendre , cancel·lar o restringir el contingut de web, els vincles o la informació obtinguda a través d'ella , sense necessitat de previ avís. Aquesta, en cap cas , assumeix responsabilitat com a conseqüència de la incorrecta utilització de la web que pugui portar a terme l'usuari , tant de la informació com dels serveis en ella continguts.

En cap cas La Cleda, SCP, les seves sucursals i / o centres adscrits, els seus directors i / o apoderats , treballadors i, en general, el personal autoritzat serà responsable de qualsevol tipus de perjudici , pèrdues , reclamacions o despeses de cap tipus , tant si procedeix directa o indirectament , de l'ús i / o difusió de la web o de la Informació adquirida o accedida per a través d'aquesta, o dels seus virus informàtics, de fallades operatives o d' interrupcions en el servei o transmissió o de fallades en la línia en l'ús de la web, tant per connexió directa com per vincle o altre medi, constituint a tots els efectes legals un avís a qualsevol usuari de que aquestes possibilitats i actes puguin ocórrer.

La Cleda, SCP no es fa responsable de les webs no pròpies a les que es pugui accedir mitjançant vincles o enllaços ("links") o de qualsevol contingut posat a disposició de tercers . Qualsevol ús d'un vincle o accés a una web no pròpia serà realitzat per voluntat ia risc i ventura exclusiva de l' usuari. Formatgeria La Cleda, SCP no recomana ni garanteix cap de la / es Informació / ons obtinguda / es per oa través d'un vincle, ni es responsabilitza de cap pèrdua , reclamació o perjudici derivat de l'ús o mal ús d'un vincle , o de la Informació obtinguda a través d' ell, incloent altres vincles o webs , de la interrupció en el servei o en l'accés, o de l'intent d'usar o usar malament un vincle , tant al connectar a la web de Formatgeria La Cleda, SCP com en accedir a la informació d'altres webs des de la mateixa.

PROPIETAT INDUSTRIAL I INTEL·LECTUAL

Aquesta web és propietat de La Cleda, SCP Els drets de Propietat Intel • lectual id 'explotació i reproducció d'aquesta web, de les seves pàgines , pantalles , la Informació que contenen, la seva aparença i disseny , així com els vincles ( " hiperlinks" ) que s'estableixin des d'ella a altres pàgines web de qualsevol centre adscrits / o dominada de La Cleda, SCP , són propietat exclusiva d'aquesta, tret que expressament s'especifiqui altra cosa . Qualsevol denominació , disseny i / o logotip , així com qualsevol producte o servei oferts i reflectits en aquesta pàgina web , són marques degudament registrades por LA CLEDA, SCP , per les seves societats filials i / o dominades per tercers . Qualsevol ús indegut de les mateixes per persones diferents del seu legítim titular i sense el consentiment exprés i inequívoc per part d'aquest podrà ser denunciat i perseguit a través de tots els mitjans legals existents en l'Ordenament Jurídic espanyol i / o comunitari.

Els drets de propietat intel·lectual i marques de tercers estan destacats convenientment i deuen ser respectats per tot aquell que accedeixi a aquesta pàgina , no essent responsabilitat de La Cleda, SCP l'ús que l' usuari pugui portar a terme referent a això , recaient la responsabilitat exclusiva en la seva persona.

Només per a ús personal i privat es permet descarregar els continguts , copiar o imprimir qualsevol pàgina d'aquesta web. Queda prohibit reproduir , transmetre , modificar o suprimir la informació , contingut o advertiments d'aquesta web sense la prèvia autorització per escrit de La Cleda, SCP.

LLEI APLICABLE I JURISDICCIÓ

Les presents condicions generals es regeixen per la Legislació espanyola , sent competents els Jutjats i Tribunals espanyols per a conèixer qualsevol qüestió que es susciti sobre la interpretació , aplicació i acompliment de les mateixes . L'usuari , per virtut de la seva acceptació a les condicions generals recollides en aquest avís legal , renuncia expressament a qualsevol fur que , per aplicació de la Llei d'Enjudiciament Civil vigent pogués correspondre-li.

 

POLÍTICA DE COOKIES

Navegar per aquest web amb les cookies i mecanismes d’emmagatzematge local activats, comporta de manera imprescindible l’acceptació de l’ús dels mateixos segons la present política. Cas de no acceptar, és possible configurar el navegador per impedir el seu ús.

Les cookies i l’emmagatzematge local formen part de la tecnologia necessària pel funcionament del web i no són inherentment perjudicials, però és important que les implicacions que comporten a la teva privacitat.

Aquesta política forma part de la nostra política de privacitat i inclou lo següent:

 • Què són les cookies?
 • Per què es fan servir les cookies?
 • Què és l’emmagatzematge local?
 • Què són les cookies de tercers?
 • Com impedir l’ús de cookies i com esborrar-les?

Què són les cookies?

Les “cookies” són petits fitxers temporals que es creen al teu dispositiu de navegació (ordinador, telèfon, tauleta, etc) quan visites una web, i que permeten a la mateixa emmagatzemar informació, per exemple per recordar les teves preferències d’ús o per reconèixer-te en successives visites.

Quan un web crea una cookie al teu dispositiu, s’emmagatzema lo següent:

 • Adreça/domini de la web que ha creat la cookie.
 • Durada de la cookie, que pot anar de només minuts a anys.
 • El contingut de la cookie.

En tot moment pots configurar el teu programa de navegació per tal d’impedir (bloquejar) l’ús de cookies per part de determinades webs, així com esborrar les cookies emmagatzemades prèviament.

Per què es fan servir les cookies?

 • Cookies tècniques essencials. Són cookies tècniques necessàries per gestionar el flux de navegació a la web o per mantenir-te connectat a la mateixa. Si les deshabilites, es possible que algun apartat del web no funcioni correctament.
 • Cookies de personalització. Necessàries per recordar determinades preferències de l’usuari, que es perden en cas que les esborris.
 • Cookies analítiques. Ens ajuden a nosaltres i a tercers a recopilar informació de la procedència dels usuaris i la seva navegació dins del web, a efectes de fer una anàlisis estadística que ens ajudi a millorar l’estructura i continguts del web.
 • Cookies publicitàries. Es fan servir per gestionar els anuncis que apareixen a la web, decidint el contingut i la freqüència dels mateixos.
 • Cookies publicitàries de comportament. Ajuden a recopilar els teus hàbits de navegació per tal de crear un perfil d’interessos que serveix per mostrar-te anuncis més rellevants per tu.
 • Cookies per compartició social. Aquestes cookies són necessàries per identificar-te en les xarxes socials i així permetre la compartició de continguts.

Què és l'emmagatzematge local?

Per emmagatzematge local entenem qualsevol fitxer creat pel web al teu dispositiu de navegació. Les cookies són una forma d’emmagatzematge local, però hi ha d’altres. És important que les coneguis per que puguis impedir el seu ús o bé esborrar la informació emmagatzemada al teu dispositiu.

 • L’emmagatzematge local del navegador. Algunes webs fan servir emmagatzematges locals anomenats “sessionStorage” i “localStorage” per guardar informació; “sessionStorage” s’esborra automàticament quan tanques el navegador però per esborrar el “localStorage” cal esborrar l’historial de navegació.
 • L’emmagatzematge local de Flash (“Flash Local Shared Objects”). Flash és un complement del navegador que permet incorporar elements interactius i multimèdia en un web. Flash també permet emmagatzemar fitxers al teu dispositiu.
 • L’emmagatzematge local de Silverlight (“Isolated Objects”). Silverlight és un complement del navegador que permet incorporar elements interactius i multimèdia en un web. Silverlight també permet emmagatzemar fitxers al teu dispositiu.
 • El web beacon és una tècnica habitual de rastreig que consisteix en col·locar al web o a un correu una imatge allotjada a un servidor d’Internet de manera que quan el teu navegador o programa de correu es connecti a aquest servidor per descarregar aquesta imatge, quedi registrat el teu accés. De vegades aquestes imatges són molt petites o transparents de manera que resulten invisibles per l’usuari.

Què són les cookies de tercers?

Moltes webs incorporen funcions i característiques proporcionades por tercers, com per exemple:

 • Analítiques d’accés i ús de les planes.
 • Mapes interactius.
 • Vídeos i elements multimèdia.
 • Botons socials.

El proveïdor d’una funció o característica pot fer ús de cookies i altres sistemes d’emmagatzematge local en base als seus propis criteris i objectius. Alguns proveïdors fan servir cookies i altres tecnologies de rastreig per recollir informació sobre els teus hàbits de navegació amb l’objectiu de mostrar publicitat adaptada als teus interessos.

Navegar per aquest web amb les cookies i mecanismes d’emmagatzematge local activats, comporta de manera imprescindible l’acceptació de l’ús dels mateixos segons les polítiques de privacitat dels proveïdors de les següents funcions o característiques:

Funció o característica Tercer proveïdor de la funció o característica Política de privacitat del tercer proveïdor de la funció
Google Analytics Google, Inc http://www.google.es/intl/es/analytics/privacyoverview.html
Funcions de Google Google, Inc https://www.google.com/policies/privacy/

Algunes d’aquestes funcions poden rastrejar la teva activitat de navegació per conèixer els teus interessos amb l’objectiu de mostrar publicitat que sigui interessant per tu. Les cookies i l’emmagatzematge local són eines que ajuden a recopilar els teus hàbits de navegació.

Ús de navegadors amb mode de navegació privat

Cas que desitgis navegar per aquest web amb un major grau de privacitat i limitant que les cookies quedin emmagatzemades per terminis llargs de temps, et recomanem que facis servir un navegador web que disposi d’una opció de navegació “privada”. Pots obtenir informació sobre aquesta possibilitat a les pàgines d’ajuda dels principals navegadors:

Navegador Nom de la funció per navegació privada Obtenir més informació
Internet Explorer 8 i superior InPrivate http://windows.microsoft.com/es-es/windows-vista/block-or-allow-cookies
Safari 2 i superior Navegació privada https://support.apple.com/es-es/HT203036
Opera 10.5 i superior Navegació privada http://help.opera.com/Windows/12.00/es-ES/private.html
FireFox 3.5 i superior Navegació privada https://support.mozilla.org/es/kb/navegacion-privada-Firefox-no-guardar-historial-navegacion
Google Chrome 10 i superior Mode incògnit https://support.google.com/chrome/answer/7005900?rd=1

Com puc impedir l'ús de cookies i com puc esborrar-les?

La majoria de navegadors et permeten desactivar globalment l’ús de cookies. Molts navegadors també et permeten bloquejar i esborrar les cookies associades a webs/dominis concrets. Per conèixer les opcions de privacitat del teu navegador consulta el seu apartat d’ajuda.

També pots trobar informació a la pàgina d’ajuda dels navegadors:

Part de la informació pot quedar a l’emmagatzematge local del navegador o a l’emmagatzematge de Flash:

Per bloquejar l'ús de Google Analytics i les seves cookies:

Per altres navegadors així com qualsevol aclariment o pregunta sobre les cookies d'aquest web, pots contactar amb nosaltres.

Avís important: cas de bloquejar les cookies o l’emmagatzematge local determinats serveis o funcionalitats del web podrien no funcionar correctament.

Amb l’objectiu d’ajudar-te a esborrar o bloquejar les cookies, oferim una llista dels dominis i cookies que s’activen quan visites aquest web. Recorda que la major part dels navegadors permeten bloquejar les cookies per webs/dominis específics.

Funció o característica i qui és el proveïdor Tipus de cookies Domini Persistència Finalitat
Google Analytics (Google, Inc.) Cookies temporals i persistents (__utma, __utmb, __utmc, __utmz, __utmv, _ga) formatgeslacleda.cat 2 Anys

Analítiques web

Transferència de dades fora de la UE

Funcions de Google (Google Maps, Youtube, +1, Google Remarketing, Google Translate, etc) (Google, Inc.)

Cookies temporals i persistents (VISITOR_INFO1_LIVE, PREF, YSC, etc).

Emmagatzematge local del navegador.

Emmagatzematge local de Flash.

googleusercontent.com, google.es, google.com, doubleclick.net, invitemedia.com, admeld.com, googlesyndication.com, googleadservices.com, youtube.com, youtube.es, ytimg.com, etc 2 Anys

Analítiques web

Tècniques

Autenticació

Preferències

Rastreig

Publicitat

Localització

Seguretat

Transferència de dades fora de la UE

NOTA: la informació mostrada és de data MAIG 2016. Informem que amb el pas del temps pot quedar incompleta tot i que periòdicament revisem la present política.


Termes de servei
Contacte

ports gratis

Carret de la compra

 x 

Carret buit

Cerca a la botiga